Information till MGK medlemmar

Nedan hittar ni beslut/ ekonomi/ dokument från årsmöten mm

Verksamhetsberättelse

Tävlingsprogram 2023

Resultaträkning


Vårårsmöte Information

Balansräkning